Usługi elektroenergetyczne

Oferujemy ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

  • linie kablowe i napowietrzne NN i ŚN
  • oświetlenie dróg i placów
  • stacje transformatorowe
  • rozdzielnie energetyczne
  • instalacje wewnętrzne

Posiadamy własną hurtownię materiałów elektrotechnicznych