Kontakt

Siedziba zarządu:

 

"POWIERNIK" ECO SCALA Spółka z o.o. - Sp.K

ul. Anny Zelenay nr 6
57-300 Kłodzko

tel./fax 74 867 38 85, 74 867 40 68

e-mail: biuro@powiernik.klodzko.pl

 

Biuro i zakład produkcyjny:

Kłodzko, ul. Objazdowa 12
e-mail: biuro@powiernik.klodzko.pl

NIP 883-000-04-76, REGON 001319086
KRS 0000464413